GE Healthcare Life Sciences

Od apríla 2012 je spoločnosť ProScience Tech spol. s r.o. autorizovaným partnerom a distribútorom produktov spoločnosti GE Healthcare, divízie Life Sciences.

GE Healthcare Life Sciences zastrešuje široké spektrum značiek svetových výrobcov, prinášajúcich a vyvíjajúcich unikátne produkty - prístroje, reagencie, kity a ostatný spotrebný materiál pre vedu a výskum v oblasti prírodných vied.

GE-logo-new

A iné ...

Portfólium produktov a riešení GE Healthcare Life Sciences pokrýva široké spektrum nástrojov nie len pre základný ale aj aplikovaný molekulárny, genetický a bunkový výskum ako aj pre oblasť výskumu a vývoja nových farmakoterapeutík.

GE Healthcare Life Sciences pre váš výskum:

Pracujete s proteínmi?

AKTA
Zariadenia nízkotlakej chromatografie (FPLC) určené na purifikáciu proteínov
SEPHADEX
Kroslinkovaný dextran - celosvetovo prvé chromatografické gélové médium
SEPHAROSE
Chromatografické médium na báze agarózy
HiTRAP
Kolónky na zjednodušenie a zrýchlenie purifikácie proteínov
Multiphor II
Elektroforéza IEF, SDS-PAGE, 2D-PAGE a DNA v jednom prístroji
ECL Gel
Vertikálna PAGE elektroforéza a hotové PAA gély

S nukleovými kyselinami?

Illustra /PDF/ 
Izolácia a purifikácia nukleových kyselín
FTA Karty
Uskladňovanie nukleových kyselín pri izbovej teplote, izolácia 4 kroky 20 minút

Vizualizujete vaše cieľové makromolekuly?

ImageQuant LAS 500
Detekcia a analýza chemiluminiscenčne a chromogénne značených vzoriek
CyDye
Fluorescenčné značky
ECL
Amersham Western-blot systémy
Hybond
Vysokosenzitívne odolné membrány zabezpečujúce vysokú reprodukovateľnosť výsledkov
Hyperfilm
Autorádiografické zobrazovanie

Kultivujete bunky?

Wave

Bioreaktor

Cytell-obrazok

Cytell Cytometer

 

Toto všetko a oveľa viac nájdete na stránke

Kontakt

ProScience Tech s.r.o.

Dobšinského 20
811 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 45 868 212

Tel: +421 2 207 21 099
Fax: +421 2 207 21 099
E-mail: info@prosciencetech.sk

ISO 9001

Priame konzultácie a otázky

meno:
email:
otázka: