Naša expertíza

0

Inovatívnosť ProScience Tech spočíva v integrujúcom prístupe k potrebám vedecko-výskumných činností. Vďaka jedinému kontaktnému bodu a prevzatiu zodpovednosti za záručné, popredajné, asistenčné a konzultačné služby, zjednodušujeme proces obstarávania a zároveň odbremeňujeme našich zákazníkov od náročných administratívnych činností.

Cez priamu, komplexnú a integrovanú dodávku, pokrývajúcu všetky fázy vedecko-výskumných činností prispievame k výraznému zefektívneniu procesov pri technickej podpore výskumu a vývoja.

Vďaka dlhoročnej znalosti odvetvových vzťahov a kvalitným profesionálnym väzbám sme dôveryhodným partnerom pre budovanie funkčnej, kompatibilnej a efektívnej infraštruktúry vedy a výskumu z verejných fondov.  

View Adam Andrasko's profile on LinkedIn

Kontakt

ProScience Tech s.r.o.

Dobšinského 20
811 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 45 868 212

Tel: +421 2 207 21 099
Fax: +421 2 207 21 099
E-mail: info@prosciencetech.sk

ISO 9001

Priame konzultácie a otázky

meno:
email:
otázka: