Partneri

0

ProScience Tech spolupracuje so všetkými poprednými svetovými značkami z oblasti technologického a materiálového vybavenia laboratórií. Dokonalé poznanie a sledovanie najmodernejších trendov nám umožňuje prinášať klientovi to najlepšie zo svetového know-how. Dlhodobé vzťahy s našimi partnermi v oblasti technológií a materiálov nám umožňujú prevziať zodpovednosť za záručné, popredajné, asistenčné a konzultačné služby spojené s týmito dodávkami.

Na druhej strane sú našimi dôležitými partnermi subjekty, ktoré sa podieľajú na budovaní a rozvoji infraštruktúry výskumu a vývoja na Slovensku  organizácie zaoberajúce sa technologickým transferom alebo spoločnosti, ktoré svojimi službami umožňujú vedeckým inštitúciám lepší prístup k finančným zdrojom.

Kontakt

ProScience Tech s.r.o.

Dobšinského 20
811 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 45 868 212

Tel: +421 2 207 21 099
Fax: +421 2 207 21 099
E-mail: info@prosciencetech.sk

ISO 9001

Priame konzultácie a otázky

meno:
email:
otázka: