Od apríla 2012 je spoločnosť ProScience Tech spol. s r.o. autorizovaným partnerom a distribútorom produktov spoločnosti Cytiva.

Cytiva zastrešuje široké spektrum značiek svetových výrobcov, prinášajúcich a vyvíjajúcich unikátne produkty - prístroje, reagencie, kity a ostatný spotrebný materiál pre vedu a výskum v oblasti prírodných vied.

A iné ...

Portfólium produktov a riešení Cytiva pokrýva široké spektrum nástrojov nie len pre základný ale aj aplikovaný molekulárny, genetický a bunkový výskum ako aj pre oblasť výskumu a vývoja nových farmakoterapeutík.

Cytiva pre váš výskum:

Pracujete s proteínmi?

AKTA

Zariadenia nízkotlakej chromatografie (FPLC) určené na purifikáciu proteínov

SEPHADEX

Kroslinkovaný dextran - celosvetovo prvé chromatografické gélové médium

SEPHAROSE

Chromatografické médium na báze agarózy

HiTRAP

Kolónky na zjednodušenie a zrýchlenie purifikácie proteínov

Multiphor II

Elektroforéza IEF, SDS-PAGE, 2D-PAGE a DNA v jednom prístroji

ECL Gel

Vertikálna PAGE elektroforéza a hotové PAA gély

S nukleovými kyselinami?

Illustra /PDF/

Izolácia a purifikácia nukleových kyselín

FTA Karty

Uskladňovanie nukleových kyselín pri izbovej teplote, izolácia 4 kroky 20 minút

Vizualizujete vaše cieľové makromolekuly?

ImageQuant LAS 500

Detekcia a analýza chemiluminiscenčne a chromogénne značených vzoriek

CyDye

Fluorescenčné značky

ECL

Amersham Western-blot systémy

Hybond

Vysokosenzitívne odolné membrány zabezpečujúce vysokú reprodukovateľnosť výsledkov

Hyperfilm

Autorádiografické zobrazovanie

Kultivujete bunky?

Wave

Bioreaktor

Cytell Cytometer

 

Toto všetko a oveľa viac nájdete na webstránke Cytiva: