O spoločnosti

Sme súčasťou úspechu slovenského výskumu vo vývoji testu
vDetect Covid-19 RT-qPCR.

 

Spojili sme sily so slovenskými vedcami zo spoločností MultiplexDX, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV), Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a firmou Lambda Life, aby sa zrodil prvý registrovaný slovenský test na ochorenie COVID-19. 

Čítať viac...

 

O nás

 

Kľúčom k úspechu akéhokoľvek vedecko-výskumného projektu je optimálne technologické a materiálové vybavenie. ProScience Tech ponúka komplexné služby pre rôznorodý typ výskumných činností, od základného až po aplikovaný výskum, na úrovni akademických inštitúcií aj komerčných spoločností.

Vybudovanie kvalitného zázemia výskumu si vyžaduje komplexný pohľad. ProScience Tech vystupuje v pozícii integrátora riešení technologického a materiálového vybavenia. To, že neprezentujeme jednu značku, platformu alebo technológiu, nám dáva potrebnú nezávislosť a schopnosť priniesť zákazníkovi optimálne riešenie v akejkoľvek oblasti výskumu.

Na základe nezávislého postavenia a dôkladného poznania potrieb výskumu sme pripravení realizovať náročné komplexné dodávky, ako aj spoľahlivý servis pre vedecko-výskumné laboratóriá.

ProScience Tech pokrýva širokú škálu aktivít od hĺbkového auditu vedeckých procesov, cez dodávku, konfiguráciu a servis zariadení, až po realizáciu celých výskumno-vývojových projektov.

Spoločnosť ProScience Tech bola založená v roku 2010. Tím vyrástol z prostredia vedeckého výskumu a dôverne pozná aj prostredie biznisu. ProScience Tech tvoria konzultanti, ktorí majú viac ako 15 ročné skúsenosti s náročnými projektmi podpory vedecko-výskumných činností.