Partneri

ProScience Tech spolupracuje so všetkými poprednými svetovými značkami z oblasti technologického a materiálového vybavenia laboratórií. Dokonalé poznanie a sledovanie najmodernejších trendov nám umožňuje prinášať klientovi to najlepšie zo svetového know-how. Dlhodobé vzťahy s našimi partnermi v oblasti technológií a materiálov nám umožňujú prevziať zodpovednosť za záručné, popredajné, asistenčné a konzultačné služby spojené s týmito dodávkami.

Na druhej strane sú našimi dôležitými partnermi subjekty, ktoré sa podieľajú na budovaní a rozvoji infraštruktúry výskumu a vývoja na Slovensku organizácie zaoberajúce sa technologickým transferom alebo spoločnosti, ktoré svojimi službami umožňujú vedeckým inštitúciám lepší prístup k finančným zdrojom.