Novinky

SME HRDÝM PARTNEROM ÚSPECHU SLOVENSKÉHO VÝSKUMU

12. februára 2021

Sme súčasťou úspechu slovenského výskumu vo vývoji testu vDetect Covid-19 RT-qPCR.

Slovenské testy na koronavírus sú zaregistrované a prvých 100-tisíc testov je pripravených na odovzdanie.

Slovenskí vedci zo spoločnosti MultiplexDX, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave spojili sily s firmami Lambda Life a ProScience Tech, aby pripravili prvý registrovaný slovenský test na ochorenie COVID-19.

„Spoluprácou talentovaných vedcov a domácich firiem sa zrodil nielen prvý certifikovaný slovenský PCR test na COVID-19, ale všetci aktéri dokázali v neľahkých podmienkach vytvoriť špičkový produkt, ktorý pomôže krajine vtedy, kedy to najviac potrebuje. Nebolo to vôbec jednoduché a som šťastný, že sa to nakoniec podarilo“ uviedol Róbert Mistrík z permanentného krízového štábu.

Testy na ochorenie COVID-19, vyvinuté slovenskými vedcami, prešli registráciou na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠUKL), čím sa zavŕšil celý proces ich vývoja a výroby. Prvých 100 tisíc testov, ktoré Slovensku darovala Nadácia ESET, je pripravených na odovzdanie štátnym diagnostickým laboratóriám.

Včera zaregistroval Štátny ústav pre kontrolu liečiv slovenský test vDetect COVID-19 RT‑qPCR. ŠUKL sa žiadosťou o registráciu testu prioritne zaoberal a rozhodnutie o registrácii bolo vydané do štyroch pracovných dní od doručenia žiadosti. Keďže technické podklady a validačné testy spĺňali potrebné kritériá, registrácia prebehla hladko. Ide o prvú registráciu IVD testu Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý bol navrhnutý, vyrobený a registrovaný na Slovensku,“ uviedla riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

V procese validácie testov prišli slovenskí vedci z MultiplexDX na spôsob, ako zvýšiť citlivosť testu. Testy prešli validáciou, ktorá ukázala 100-percentnú zhodu s už vyhodnotenými vzorkami. „Validačné testy robené zaslepene v dvoch nezávislých laboratóriách na 92 klinických vzorkách ukázali identické výsledky v porovnaní s referenčnou metódou, ako aj navzájom, a tým ukázali vysokú spoľahlivosť slovenského testu aj priamo na klinických vzorkách,“ upresňuje RNDr. Boris Klempa, DrSc. z BMC SAV.

Nadácia ESET podporila vývoj slovenských testov, pričom sa rozhodla darovať Slovensku prvých 100 tisíc testov. Spoločnosť ESET zastrešila aj financovanie a koordináciu aktivít súvisiacich s registráciou a výrobou testov „Vývoj slovenských testov dokazuje, že sa na Slovensku robí špičková veda a zároveň ukazuje schopnosť vedy prinášať riešenia na celospoločenské problémy. Aj preto sa podpore vedy venujeme dlhodobo. Naše zapojenie do vývoja slovenských testov proti koronavírusu bolo pre nás prirodzené aj preto, že sa detegovaním virtuálnych vírusov venujeme od svojho vzniku,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Na vývoji a validácii testov sa podieľal aj tím RNDr. Tomáša Szemesa, PhD. z Vedeckého parku UK: „Spolu s tímom sme pracovali na optimalizácii a validácii, pričom ma samého prekvapilo, ako rýchlo a hladko to prebehlo, vrátane registrácie.“ Finálnu dokumentácie pre registráciu na ŠUKL pripravil Roman Oravec z neziskovej organizácie CCCT SK. Pre prípravu testovacích kitov bolo kľúčové aj zapojenie slovenských firiem Lambda Life a ProScience Tech. Práve angažovanie väčšieho počtu vedcov, expertov, inštitúcií a firiem umožnilo vytvorenie prvého slovenského testu na Covid-19.

Späť